Categories
Priroda i društvo

Europski sud za ljudska prava

Ostao sam dužan neke fotografije. Ova prva je snimljena u velikoj dvorani Europskog suda za ljudska prava. Vijeće Europe kao svoj temeljni dokument koristi Europsku povelju o ljudskim pravima te je riječ o jednoj pravoj političkoj organizaciji. Jedan od najjačih i daleko najefikasnijih instrumenata vijeća europe je upravo Europski sud za ljudska prava. Svaka od zemalja članica ima jednog suca (ili sutkinju) koji se bira na mandat od devet godina. Suce predlažu države članice i to na način da parlamentarnoj skupštini moraju predložiti tri kandidata sličnih karakteristika s time da najmanje jedan mora biti žena (tako da se postigne spolna jednakost suda). Parlamentarna skupština potom odabire jednog od sudaca. Suci su organizirani u sekcije koje se sastoje od 5+2 suca. Svi suci mogu sudjelovati u diskusijama o nekom predmetu, no samo njih 5 smije glasati. Ako se stranke žale/prigovore na odluku sekcije, predmet je moguće prebaciti na veliko vijeće sudaca u kojem sudjeluje 17+3 suca, od kojih svi mogu sudjelovati u raspravi no njih 17 donosi odluku. Ova dvorana koju ovdje vidite je dvorana u kojoj se sastaje veliko vijeće.

Ono što je mene zanimalo je između ostaloga i kako se rješava konflikt interesa, tj. kako se hrvatski sudac (tj. u našem slučaju sjajna sutkinja) postavlja u predmetima koji se vode prema Hrvatskoj. Odgovor je vrlo jednostavan, i sudac mora sudjelovati u predmetu koji se vodi protiv njegove zemlje.

Europski sud za ljudska prava - velika dvorana

Dvorana kako je ovdje vidite je prazna, no baš ovaj tjedan u srijedu bila je diskusija o jednome predmetu no zbog drugih obveza nisam bio u mogućnosti vidjeti ovu po svemu sudeći sjajnu instituciju na djelu. Odluke Europskog suda provode države, a provođenje na tjednoj bazi kontrolira vijeće ministara (koje se sastaje nekoliko puta godišnje, a tjedne sastanke odrađuje voditelj misije pri Vijeću Europe).

Ulaz u Europski parlament

Ovo sam slikao s glavnog ulaza u Europski parlament i ovo je kadar kojeg često možete vidjeti na televiziji. Ono što je zanimljivo je da kada jednom dobijete propusnicu za ulazak u zgradu (a zgrade Vijeća Europe i Europskog parlamenta su međusobno povezane tunelima tj. mostom) tada se po zgradi slobodno možete kretati. Kada kažem slobodno onda to doslovce i mislim, možete hodati gdje god želite bez ikakvih ograničenja.

Ako postoji stvar koja me iziritirala ovih nekoliko dana tada je to famozni “BCS” jezik. Naime, na konferenciji na kojoj sam sudjelovao koristila su se četiri službena jezika; engleski, francuski, ruski i “BCS”. BCS je kratica od Bosnian, Croat, Serbian – no u praksi, u svim situacijama kada smo slušali prijevode to je bio isključivo Srpski, a ovaj hrvatski “C” nismo uspjeli čuti. Ono što je također zanimljivo, a što mi je zapelo nekoliko puta je tvrdnja ponekih govornika (redom iz srbije) koji su pokušali na konferencijama, sjednicama i radionicama govoriti “našim” jezikom. Iskreno, nemam ništa protiv tog BCSa jer je to jezik kojeg uglavnom svi razumijemo, no istovremeno ja srpski ne smatram našim jezikom. Ako norvežani i šveđani imaju svoje predvoditelje (a njihova situacija je vrlo slična, kako mi kažu, razlikama između hrvatskog i srpskog jezika) onda bi to morali imati i mi, ili, ako ništa drugo onda da barem ti prevoditelji budu podjednako raspoređeni. Ne smatram se nacionalistom, no ovo me doista smeta i koliko god ja tolerantan bio, vjerujem da u dnevnoj komunikaciji između tijela Vijeća Europe i naše zemlje takva tvorevina može stvarati probleme i nelagodu koju u cijelosti razumijem.

Nakon pet dana ovdje, moj sažetak bi mogao biti slijedeći. Osnovna teza i težnja Vijeća Europe je demokracija, a demokracija počiva na vladavini prava, a vladavina prava kako ga vidi Vijeće Europe temelji se na Europskoj deklaraciji o ljudskim pravima i sve ostalo proizlazi iz tog dokumenta. Vijeće Europe kao prvenstveno politička organizacija trudi se implementirati principe demokracije u svim zemljama Europe, i cijela bit Vijeća Europe se sastoji u okupljanja oko zajedničkih vrijednosti u srcu čega su ljudska prava.

Toliko od mene iz Strasbourga.

Misao dana:
Lawlessness is lawlessness. Anarchy is anarchy is anarchy. Neither race nor color nor frustration is an excuse for either lawlessness or anarchy.

Categories
Priroda i društvo

Vijeće Europe

Hemicycle dvorana Vijaća Europe u zasjedanju

Na ovoj slici se vidi kako izgleda velika dvorana Vijeća Europe a u kojoj se trenutno nalazim i gdje sam snimio ovu fotografiju prije nekoliko minuta. Trenutno smo na trosatnom plenarnom zasjedanju čija je tema 50 godina Rimskih ugovora.

U ovoj dvorani postoji nešto malo više od 500 mjesta (za razliku od europskog parlamenta u kojem ih ima gotovo 1.000). Europski parlament izgleda ovako:

Dvorana Europskog parlamenta

Toliko za danas, imam još neke slikice koje sam napravio po zgradi parlamenta i u Europskom sudu za ljudska prava ali to neki drugi put.

Misao dana:
As a member of an escorted tour, you don’t even have to know that the Matterhorn isn’t a tuba.

Categories
Priroda i društvo Video

No news

Francuzi čini se uopće ne gledaju na kalendar, naime vrijeme je ovdje totalno neprimjereno za ovo doba godine. Temperature se kreću između 17 i 22C, pada kiša, a kada je suho nerijetko puše vjetar (i to sasvim solidni vjetar).

Jučer sam neko vrijeme proveo na Europskom sudu za ljudska prava, doista bi se morali pozabaviti malo sudom za ljudska prava jer je to (prema onome što smo čuli) jedna iznimna institucija ne samo zato što ima utjecaja na prostor svih zemalja koje su članovi Vijeća Europe (a trenutno ih ima 47), nego i zato što je to centralna institucija koja kreira temelje i smjernice za vladavinu prava na cijelom našem kontinentu. Mislim da bi morali investirati malo vremena da proučite Europsku deklaraciju o ljudskim pravima koja je temelj na kojem ovaj sud funkcionira.

Trenutno sam na radionici koja govori o utjecaju medija na demokraciju, odnosno utjecaj medija na demokratizaciju demokracije. Pričati ćemo malo i o internetu i utjecaju blogova poput ovoga na medijski prostor.

Misao dana:
CNN is one of the participants in the war. I have a fantasy where Ted Turner is elected president but refuses because he doesn’t want to give up power.