Slovenski mozaik

Čitam danas u Nacionalu kako je izvješćem vijeća europe slovenija označena kao netolerantna i ksenofobična zemlja. Poimence, spominju se romi, azilanti, pripadnici naroda s prostora bivše Jugoslavije kao najčešće žrtve ksenofobične i rasističke slovenske politike. Dakle imamo situaciju s: romima azilantima izbrisanima hrvatska granica (kopnena i morska) NE Krško Sv. Gera (hrvatski teritorij koji je […]

Slovenska granica, i nuklearka, i banka

Zanima me koji je stav o problemima s našim zapadnim susjedima? Obzirom da se nalazim s ove strane granice sasvim sigurno sam subjektivan u ocjenama, a da ne kažem da nisam niti osobito stručan (pa čak niti upućen) u fine nijanse međudržavnih ugovora, UNovih pravila o razgraničenju na moru, a ni cijela priča o Ljubljanskoj […]