Slovenski mozaik

Čitam danas u Nacionalu kako je izvješćem vijeća europe slovenija označena kao netolerantna i ksenofobična zemlja. Poimence, spominju se romi, azilanti, pripadnici naroda s prostora bivše Jugoslavije kao najčešće žrtve ksenofobične i rasističke slovenske politike. Dakle imamo situaciju s: romima azilantima izbrisanima hrvatska granica (kopnena i morska) NE Krško Sv. Gera (hrvatski teritorij koji je […]