the book… (4:44, Sheryl Crow, Sheryl Crow, 1996)

Prije nekog vremena, surfajući bespućima interneta naletio sam na web site/blog Joe Clarka, a koji se bavi problematikom ISSN broja za blogove. ISSN je serijski broj kojeg daje ISSN organizacija za sve serijske publikacije; dakle sve što se izdaje u nekom slijedu po definiciji odgovara zahtjevu za ISSN broj neovisno o mediju u kojem je […]