bigmouth strikes again… (3:13, The Smiths, The World Won’t Listen, 1986)

Kako sam zadnja dva dana bio konzumiran projektom kojeg privodim kraju nisam se imao vremena koncentrirati na štrajk zaposlenih u državnoj upravi. Ono što me uvijek, iznova i neograničeno fascinira je da u slučaju državne uprave (a osobito carinika i policajaca) oni kada štrajkaju u stvari rade? Da li netko osim mene vidi ironiju u […]

bigmouth strikes again… (3:13, The Smiths, The World Won’t Listen, 1986)

Ako je državna uprava danas doista u štrajku kako ćemo mi skužiti razliku? Misao dana: Sometimes the best solution to morale problems is just to fire all of the unhappy people. Share the post “bigmouth strikes again… (3:13, The Smiths, The World Won’t Listen, 1986)” FacebookTwitterLinkedInE-mail