Categories
Edukacija i školstvo Priroda i društvo

Edukacija vs. Školovanje

Ideja institucionalizirane edukacije je nešto u što sam uložio veliki dio svog života. Posjedujem magisterij iz književnosti i nedostaje mi nekoliko semestara do doktorata iz edukacije. I dok učim studente kako da zarade pišući, postoje aspekti edukacije oko kojih imam velikih zadrški. Kao što je Mark Twain rekao “Nikada nisam dopustio da se moje školovanje petlja s mojom edukacijom”. Postoje, nema nikakve sumnje, mnogobrojne prednosti u redovnom školovanju i svladavanju titula; radeći upravo to moja obitelj zarađuje za život. Ipak, za mnoge ljude koji idu u školu, gomilanje dugovanja i trošenje vrlo vrijednih godina života će ostaviti u zamjetnom zaostatku. Ne želim biti obeshrabrujući. Sasvim sigurno odgovarajući stupanj obrazovanja će dobro doći na svakom rezimeu i svjedočiti će o uloženom radu vlasnika. No za one koji tretiraju visokoškolsku diplomu kao “edukaciju”, izići će iz škole zbunjeniji nego kao kada su u nju ušli.

Završavanje školovanja ne znači i da je edukacija završena, to je jednostavno točka polaska. Ako odaberete književnost i pretpostavite da znate sve o književnosti, tada vam malo toga može pomoći. Ali ako vidite što ste naučili o književnosti u knjigama koje ste pročitali, i vidite ih kao vrh sante koja viri iz oceana, sa milijunima radova koje nikada nećete znati neovisno o tome koliko dugo nastavite čitati nakon što ste izašli sa fakulteta, tada ste došli korak dalje do razumijevanja što je to književnost. Ista stvar slijedi i za sve ostale predmete koji se mogu učiti – oni nikada ne mogu biti naučeni.

Opasnost dolazi kada netko završi sa svojim školovanjem i napravi pogrešku razmišljajući kako je gotov. Vrlo daleko od toga. Diploma dolazi s velikom odgovoronošću – nastaviti s potragom za edukacijom do kraja svog života. I ovo je doista ozbiljno i važno, jer samim shvaćanjem realnosti znate da će vaša potraga biti uzaludna. Vašoj potrazi za znanjem je suđeno da propadne, i dok učite sve više, ono što morate naučiti je da postoji toliko toga što još niste naučili.

To vam ne govorimo u školi. Mi pojednostavljujemo proizvod. Da bi zaradili diplomu, ne morate previše naučiti. Čak i da bi dobili doktorat, ne morate naučiti ništa originalno. Umjesto toga ono što naučite na fakultetu – ili bilo kojoj drugoj razini školovanja – je da se snalazite i prolazite kroz sustav. Neovisno o tome što ste možda eksponirani prema sjajnim idejama, radovima, teorijama i otkrićima, to su samo nuspojave vaše primarne misije u školi: prilagoditi se. Morate dokazati svojim edukatorima da možete učiniti točno ono što oni žele. I na taj način, naučili ste razmišljati onako kako i oni razmišljaju. Bez dara za originalnom misli, i oboružani mišljenjem da ste educirana osoba, vi prestajete biti snaga promjene i pokreta u intelektualnom svemiru. Ukratko, vi više niste prijetnja za status quo, nego još jedan kotačić u mehanizmu koji će osigurati da mašina ne zastane. Pronaći ćete dobar posao, dobiti kreditnu karticu i posvetiti svoj život tome da promovirate misli, ideje i strasti drugih ljudi.

To počinje još u djetinjstvu. Kažu nam što stvari jesu, i samim time i ono što one nisu. Pokazan nam je svijet crno bijeloga – binarnog. Ali širina naše realnosti i tko mi možemo biti i što možemo postići nije tako precizno odrezana. Kao roditelji, morali bi ohrabrivati našu djecu da ispituju realnost koju osvjetljavamo za njih. Morali bi imati na pameti da sve što znamo je naposlijetku rekla-kazala. Interpretacije bi morale biti dobrodošle i ohrabrene. Kao nastavnici, morali bi shvatiti kako većina naših najtalentiranijih studenata neće dobro proći na nastavi. Generalni smjer koji koristimo da ih osramimo i dajemo im loše ocjene kako bi pokazali njihove nedostatke je samo alat ukalupljenja u sustav i malo toga drugoga. A kao ljudi koji žele biti educirani, morali bi shvatiti da ne znamo ništa bez da to i sami iskusimo. Morali bi težiti da to iskustvo proširujemo, sa entuzijazmom, svakoga dana. I s time na pameti, možemo se samo nadati da će i naša djeca učiniti isto.

Ovo je kratki esej o edukaciji i školovanju kojeg je napisao Sol Smith, profesor književnosti, a kojeg je objavio na blogu Steve Olsona, još jedne zanimljive osobe koja na svome blogu piše o životu i realnosti koji ga okružuje.

Podsjetio bih ovom prilikom na moj stari tekst iz 2006 godine s naslovom “Oda školskom sustavu”, koji je baziran na knjizi sir Kena Robinsona u kojoj govori o kreativnosti kao temelju svakog napretka i inovacije te o odnosu kreativnosti sa školskim sustavom koji ga sustavno zatire – što je ujedno i paralela s ovim tekstom. A sve skupa treba staviti u kontekst sa rapidno mijenjajućim svijetom, o čemu je kroz “Shift Happens prezentaciju” sjajno progovorio još jedan američki edukator Karl Fisch.

Sustav školovanja, naravno, treba mijenjati novome svijetu, no prvi korak moramo napraviti sami i jednom zavijek shvatiti kako je život jedna velika i ogromna škola.

Misao dana:
If you’re not prepared to be wrong, you will never come up with anything original.

Categories
Edukacija i školstvo

Oda školskom sustavu

Tvrtke i organizacije bore se u svijetu ekonomskih i tehnoloških promjena koje se događaju brže nego ikad. Kako se težište prebacuje prema intelektualnom radu i uslugama, sve više su potrebni ljudi koji su kreativni, inovativni i fleksibilni. Vrlo često takve ljude nije moguće pronaći. Istovremeno, zemlje širom svijeta sve više ulažu u proces koji je predviđen da razvije talente i sposobnosti – edukaciju. Političari naglašavaju potrebu za kreativnošću i inovacijama, nameću se sve viši i viši standardi i očigledno je kako standardi i očekivanja rastu. Zašto se onda čini kako je procjep između ponude i potražnje sve veći i veći? Što radimo krivo?

Pritisak na visoko školovanje rapidno raste. Pedesetih godina prošlog stoljeća svega 5% mladih se upisivalo na fakultete, danas je ta brojka bliže jednoj trećini, a vrlo uskoro će dostići polovicu. Istovremeno, da ste fakultetsko obrazovanje završili u sedamdesetima posao bi vam bio zajamčen, neovisno o tome koji ste fakultet završili. U ono doba, samo ako ste imali diplomu je bio dovoljni dokaz vašeg naprednog intelekta. Danas situacija nije takva, jer je očekivanje industrije drugačije. Više od 30% akademski obrazovanih ljudi rade na poslovima koji ne traže njihovu kvalifikaciju – jednostavno su prekvalificirani za svoj posao – u slijedećih trideset godina više ljudi će završiti formalno školovanje nego u cjelokupnoj povijesti školskog sustava. U ovome času u europskoj uniji postoji više od 15 milijuna nezaposlenih, a istovremeno otvoreni su milijuni radnih mjesta koje je nemoguće popuniti zbog nedostatka kvalificiranih zaposlenika. Andersenovo istraživanje pokazuje kako 90% predsjednika uprava 6000 anketiranih tvrtki širom svijeta smatra kako je privlačenje i zadržavanje talentiranih ljudi njihov najveći prioritet.

Postoji velika razlika između vještina i sposobnosti koje su potrebne poslovnom svijetu i onih kojima raspolaže radna snaga.

Mnogobrojni su razlozi zašto želite završiti fakultetsku naobrazbu. Osim što bi studij po definicij trebao biti zanimljiv (i najbolji fakulteti doista jesu takvi), pretpostavljamo da će nam fakultetska diploma pomoći da pronađemo posao. Akademska naobrazba je vrsta valute i poput novca ona ima svoju tečajnu listu na tržištu rada. No baš kao i novac, njezina vrijednost ovisi o tržišnim Napredujemo li ili se krećemo u zatvorenom krugu?uvjetima i njezina vrijednost može rasti i padati. Danas živimo u vremenu kada sve više i više studenata završava akademsku naobrazbu i dok je vrijednost diplome na tržištu rada prije 20-30 godina bila velika jer je malo ljudi imalo takvu potvrdu, danas je situacija bitno drugačija i pritisak na dodatno obrazovanje je sve veće i veće. Neke pozicije već danas traže magisterije i doktorate.

I dok je pritisak na visokoobrazovane ljude velik, za niže kvalificirane je gotovo smrtonosan. U američkoj ekonomiji manje od 12% ljudi je zaposleno u industrijskom sektoru, sektoru koji zapošljava uglavnom srednje i niže obrazovane ljude. Sve više i više ljudi ostaje bez posla i šansa da ga pronađu je sve manja. U društvu u kojem vaša pozicija ovisi o tome da li imate posao ili ne, situacija u kojoj pojedine grupe ljudi nemaju posla mogu kreirati doslovce eksplozivne rezultate.

Ako to do sada niste shvatili, kontinuirano školovanje je nasušna potreba kako bi osigurali svoju konkurentnost na tržištu rada. Istraživanja u Britaniji kažu da 31% britanskih radnika nije imalo nikakvo dodatno školovanje od strane svog poslodavca, 5.7 milijuna britanaca uopće nema radne kvalifikacije, 26% odraslih nije se uopće educiralo u posljednje tri godine (na poslu ili mimo njega), 22% njih nije se uopće školovalo u zadnjih deset godina ili otkako su napustili školu. 20% svih britanaca ima problema s osnovnom pismenošću. Zamislite koja je situacija kod nas? Koji su Vaši odgovori na ova pitanja?

U informatici dobro je poznat Mooreov zakon koji kaže da se kapacitet čipova udvostručuje svakih 18 mjeseci – no ne postoji Mooreov zakon za tržište rada.

Sva je šansa da je su vaši djedovi i bake na istome radnome mjestu proveli cijeli životni vijek, vaši roditelji su promijenili dva-tri radna mjesta, no možete li vi zadržati svoje radno mjesto duže od desetak godina? Hoće li uopće Vaša tvrtka preživjeti slijedećih deset godina? Sposobnost prilagodbe, donošenje brzih odluka u situacijama visoke nesigurnosti i mogućnost adaptiranja promjenama je kritično – ne samo za zaposlenika nego i za tvrtku. Trgovanje internetom satrlo je tradicionalne strukture financijskih usluga; banaka, osiguravajućih društava, brokera…Ogromni rast financijskih usluga tijekom osamdesetih i devedesetih generirao je maleni broj vrlo dobro plaćene radne snage. A sve skupa je bilo moguće zahvaljujući rapidnoj informatizaciji i sinhronizaciji globalne ekonomije. IBM predviđa da će u slijedećih nekoliko godina tvrtke širom svijeta potrošiti milijarde dolara na internet poslovanje, no većina tog novca neće biti potrošena na računala ili softver nego na konzultantske usluge. Pitanje je dakle kako preživjeti u modernoj ekonomiji i odgovori se plaćaju velikim količinama novca.
Najvažniji resursi uspješnih kompanija su ideje i kreativnost njihove radne snage i to je razlog zašto postoji tako velika potreba za širenjem edukacije. No isto tako, traži se fleksibilnost i prilagodba. Međunarodne tvrtke (osobito ove koje se bave informatikom) pozicionirati će se tamo gdje se nalazi najbolje kvalificirana i troškovno najpovoljnija radna snaga. Natjecanje za radna mjesta više nije lokalno ili regionalno nego globalno. Iz svih tih razloga, pritisak na školstvo u edukaciju je sve veće i veće, a pritisak za akademski obrazovanim kadrom je došao do granice eksplozije.

I dok s jedne strane poslovni svijet vapi za novom generacijom zaposlenika, školski sustav ubrzano “štanca” novodiplomirane zaposlenike kao da se ništa nije dogodilo. Iako je pritisak na akademsku naobrazbu velik, čak i u našem riječniku kada nešto želimo označiti kao nerealno ili razdvojeno od stvarnog svijeta govorimo o “akademskoj raspravi”. Školski sustav kakvoga poznajemo danas kreiran je za potrebe industrijske revolucije kasnog osamnaestog stoljeća i skoro pa u cijelosti je nesposoban odgovoriti na izazove današnjeg vremena ili vremena koje tek dolazi. Prije pet šest godina internet je mnogima bila nepoznanica, a to je bilo vrijeme kada su se danapnji diplomanti upisivali u škole. Okolina u koju oni danas odlaze tražiti posao dramatično je drugačija od situacija koju su imali u vrijeme donošenja odluke o odlasku na fakultet. Predvidjeti što će se desiti i kako će tržište radne snage izgledati za pet godina dovoljno je teško, a što će se desiti u trenutku kada naša generacija počne razmišljati o školovanju svojih potomaka ili o našoj vlastitoj mirovini je gotovo nemoguće.

Jedina stvar koja je sigurna je to da se tempo promjena ubrzava i da je potreba tržišta rada za obrazovanim, fleksibilnim, kreativnim i inovativnim ljudima sve veća i veća.

Misao dana:
By mid-century, computers will be linked directly into our nervous system via nanotechnology, which is so small it could connect to every neuron in our brains. By about 2040, there will be a backup of our brains in a computer somewhere, so that when you die it won’t be a major career problem.

Categories
Ostalo

Sir Ken Robinson

U jučerašnjem tekstu stavio sam link na video prezentacije koju je Sir Ken Robinson održao na ovogodišnjoj TED konferenciji. Tražeći danas internetom naletio sam na PDF dokument koji se većim dijelom poklapa s održanom prezentacijom. PDF dokument ima 10 stranica i doista ga vrijedi pročitati. Svakako pročitajte!