Categories
Politika Priroda i društvo

Mediokriteti oko nas

Prije jedno dva-tri tjedna sam u istome danu imao dva bliska susreta s kolonom u kojoj se vozio naš vrli premijer. Kolona funkcionira na način da imate dva crna BMWa, jedan ide ispred a jedan iza srebrnog BMWa u kojem se vozi naš premijer. Likovi iz protkola koji voze te automobile voze kao luđaci, ne obazirući se previše na okolni promet ili na lokalna prometna pravila. Zauzimaju svojom vožnjom najmanje dvije trake i općenito tule s tim sirenama kao da nema sutra.

Prije desetak dana bio sam u Parizu i u neposrednoj blizini Eiffelovog tornja nalazi se i francusko ministarstvo obrane iz kojeg je izletila kolona samo naizgled slična onoj našoj premijerskoj, no unatoč tome što su im crvena i plava svjetla bila uključena, ekipa u VIP koloni je uredno stala na semaforu i čekala red sa svim ostalima (sličnu situaciju sam imao prilike vidjeti i prošle godine u americi, pa i na nekim drugim mjestima). A to me dovodi do tvrdnje koju mi je jedan političar svojevremeno izrekao, a koja kaže da u što se većoj rupi nalaziš to je drama oko protokola proporcionalno veća, pa stoga nije ni čudno da nisu Ivu Sanadera pustili sa Šolte na Sinjsku alku jer ovaj ne bi bio u centru pažnje. Po Ivičinim riječima, netko nije pročitao protokol kako treba pa stoga on nije počastio Sinj svojim dolaskom (makar su odredbe malo dvojbene i imamo dokumentiranu sličnu situaciju od prije nekoliko godina gdje problema bilo nije).

Jasno je da pozicija premijera, predsjednika države ili sabora nose sa sobom neki dignitet, no dramiti zbog toga je totalno licemjerno i uostalom pokazuje malograđansko shvaćanje svoje pozicije naših političara (što me podsjetilo na svojevremenu frku oko slikanja Ivice).

Jedan od problema koje mi imamo s našim političarima je to što oni svoju vladavinu baziraju na zapošljavanju mediokriteta koje lakše mogu kontrolirati jer im inače visi glava. Vrhunski ljudi uvijek zapošljavaju bolje od sebe, no mediokriteti radi kontrole zapošljavaju one gorje od sebe, i ako pogledamo naš vrh vlasti nema šanse fulati. U takvoj okolini, nije čudo da se moć koncentrira u rukama vrlo malog broja ljudi koji potom puno pažnje posvećuju tome kako im se nitko ne bi mogao približiti i kako bi osigurali svoju egzistenciju na dugi rok. Takva piramida vlasti prije ili kasnije se manifestira u bizarnostima s protokolom i osiguranju kao što to rade ovi naši vlastodršci.

Marko Perković Thompson

To je ujedno i drugi problem, jer imamo cijeli niz ljudi u samom vrhu politike (i na poziciji ali i oporbi) čija elementarna egzistencija ovisi o njihovoj poziciji u vlasti ili oporbi. Da pojedini ljudi/političari ne završe na
saborskim listama ili u samom vrhu vlasti (bile to državne ili lokalne instucije), oni doslovce nemaju alternativni izvor egzistencije koji bi im osigurao kakav-takav život (naravno, pod pretpostavkom da se tijekom svojeg vladanja nisu zbrinuli).

Politika koja trenutno vlada Hrvatskom, baš kao i političari, samo su derivat onoga što njihovi birači žele (i zaslužuju) i sve dotle dok živimo u prošlosti i svađamo se oko ustaša i partizana, oko toga tko je bio dobrovoljac/dragovoljac i što uopće čini dragovoljca; sve dotle dok nismo u stanju razmisliti o tome što ćemo jesti sutra i kako ćemo to zaraditi – sve dotle se ništa neće promijeniti.

Misao dana:
There is a better chance of seeing a camel pass through the eye of a needle than of seeing a really great man ‘discovered’ through an election.

3 replies on “Mediokriteti oko nas”

Zbog straha od
osvete ova
prijava je anonimna

USKOK

PREDMET: kaznena prijava protiv Srđana Šimca, predsjednika
Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske za
kazneno djelo primanja mita

Srđan Šimac je kao član vijeća donio prethodnu mjeru u predmetu koji je vođen pri Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske između stranaka predlagatelja osiguranja GRADSKA SIGURNOST ŠIMAC I SIN k.d. Split, protiv protivnika osiguranja VOLJAK d.d. Solin, pod poslovnim brojem IV Pž-3198/03, iako takve prethodne mjere temeljem Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 57/96 i 29/99) koji se primjenjivao u toj pravnoj stvari nisu bile uobičajene. Time je omogućio nezakonito osiguranje tvrtci svoga oca i brata.

Kao zahvalu za takvo nezakonito osiguranje, obitelj je «dobrom sinu» poklonila osobno vozilo, koje je prema imovinskoj kartici suca, mr. sc. Srđan Šimac (koja je objavljena javno i u Globusu) kupljena leasingom od strane tvrtke Gradska sigurnost d.o.o. i glasi na tu tvrtku.

Time su, pored kaznenog djela primanja i davanja mita, počinjena od strane tvrtke Gradska sigurnost d.o.o. Split i mr. sc. Srđana Šimca i kaznena djela utaje poreza i to kako lokalnog poreza na darovanja tako i poreza na dodanu vrijednost.

Kao dokaz ovim tvrdnjama, može se izvršiti uvid u predmet Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj R1-89/03 te u imovinsku karticu suca Srđana Šimca.

IV Pž-3198/03-3
R J E Š E N J E

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Ljiljane Hrastinski Jurčec, kao predsjednika vijeća, te Branke Stilinović-Petrović i mr. sc. Srđana Šimca, kao članova vijeća, u predmetu predlagatelja osiguranja GRADSKA SIGURNOST ŠIMAC I SIN k.d. Split, protiv protivnika osiguranja VOLJAK d.d. Solin, kojeg zastupa Zdravka Buzolić, odvjetnica u Splitu, radi osiguranja tražbine od 26.726,81 kn, odlučujući o žalbi protivnika osiguranja protiv rješenja Trgovačkog suda u Splitu R1-89/03 od 11. ožujka 2003. godine, u sjednici vijeća održanoj 9. veljače 2006. godine

r i j e š i o j e

Odbija se žalba protivnika osiguranja kao neosnovana te se rješenje Trgovačkog suda u Splitu R1-89/03 od 11. ožujka 2003. godine potvrđuje.

Obrazloženje

Prvostupanjski sud je odredio prethodnu mjeru radi osiguranja tražbine od 26.726,81 kn na način što je zabranio FINI Split da navedeni novčani iznos za koji je određeno osiguranje isplati po nalogu protivnika osiguranja sa žiro računa protivnika osiguranja, protivniku osiguranja ili trećoj osobi.

Prvostupanjski sud je donio takovo rješenje jer je uvidom u spis broj
Ovrv-108/03 utvrdio da je prvostupanjski sud izdao rješenje o ovrsi protiv ovršenika – protivnika osiguranja, radi namirenja tražbine za koju se predlaže osiguranje, protiv kojega je ovršenik – protivnik osiguranja podnio prigovor. Kako je utvrdio da su ispunjene pretpostavke za određivanje prethodne mjere iz članka 284. i 285. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 57/96 i 29/99) jer rješenje o ovrsi
Ovrv-108/03 od 21. siječnja 2003. godine nije postalo pravomoćno, jer je ovršenik protiv istoga u cijelosti podnio prigovor, to je utvrdio da su ispunjeni uvjeti iz odredbe članka 287. OZ-a te je prijedlog predlagatelja osiguranja u cijelosti usvojio.

Protiv prvostupanjskog rješenja je ovršenik – protivnik osiguranja podnio prigovor u kojem navodi da je rješenje neosnovano, jer ovrhovoditelj – predlagatelj osiguranja nije učinio vjerojatnim opasnost da bi bez toga osiguranja bilo onemogućeno ili znatno otežano ostvarenje tražbine predlagatelja osiguranja.

Žalba nije osnovana.

Ispitujući prvostupanjsko rješenje temeljem odredbe članka 365. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99 nastavno ZPP) u vezi sa odredbom članka 19. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 57/96, 29/99, nastavno OZ), ovaj sud nalazi da prvostupanjski sud u donošenju pobijanog rješenja nije počinio niti jednu povredu zakona na koju ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, te da je na utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo.

Nisu osnovani žalbeni navodi protivnika osiguranja u kojima iznosi da nisu ispunjeni uvjeti za određivanje prethodne mjere u smislu odredbe članka 284. Ovršnog zakona.

Prvostupanjski sud je pravilno utvrdio da je odredbama članka 284. Ovršnoga zakona („Narodne novine“ broj 57/96 i 29/99) koji se na konkretni slučaj primjenjuju određeno da se prethodna mjera može odrediti pod uvjetom da odluka nije postala ovršna, te ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnom opasnost da bi bez tog osiguranja bilo onemogućeno ili znatno otežano ostvarenje tražbine predlagatelja osiguranja. Prvostupanjski sud je pravilno utvrdio da je odredbom članka 285. stavak 1. OZ-a propisano, da se smatra da opasnost u smislu odredbe članka 284. OZ-a postoji, ako je određivanje prethodne mjere predloženo na temelju rješenja o ovrsi, na temelju vjerodostojne isprave protiv koje je pravodobno podnesen prigovor. Kako je prvostupanjski sud utvrdio da je protiv rješenja Ovrv-108/03 ovršenik – protivnik osiguranja podnio prigovor, što znači da isto nije postalo pravomoćno, to je prvostupanjski sud pravilno utvrdio da su ispunjeni uvjeti za određivanje prethodne mjere u smislu odredbe članka 287. OZ-a. Iz navedenih razloga je valjalo žalbu kao neosnovanu odbiti te temeljem odredbe članka 380. točka 2. ZPP-a u vezi sa odredbom članka 19. OZ-a riješiti kao u izreci.

U Zagrebu, 9. veljače 2006. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
LJILJANA HRASTINSKI JURČEC, v. r.

Za točnost otpravka:

Vrsta postupka ovršni

Stranke GRADSKA SIGURNOST ŠIMAC I SIN K.D. SPLIT

VOLJAK D.D. SOLIN

Vrsta drugostupanjske odluke rješenje

Način potvrđena

Datum donošenja drugostupanjske odluke 9/2/2006

Identitet spora (Radi …) osiguranja tražbine od 26.726,81 kn

Naziv prvostupanjskog suda Trgovački sud u Splitu

Broj prvostupanjskog predmeta R1-89/03

Broj drugostupanjske odluke Pž-3198/03-3

Rimski broj IV

Sudac pojedinac

Sudac izvjestitelj Branka Stilinović-Petrović

Predsjednik vijeća Ljiljana Hrastinski Jurčec

Naziv pravnog propisa Ovršni zakon (NN 57/96, 29/99, 42/00, 173/03)

Članak 284

Stavak / podstavak / točka

Paragraf / tarifa / točka

Pojam (ključna riječ) prethodna mjera

Datum evidencije

Datum otpreme

Naknadne/dopunske odluke

Faza dokumenta (status) otpravak

“u što se većoj rupi nalaziš to je drama oko protokola proporcionalno veća”

“smjesno” je zato sto je istinito. :-o
sarenilo epoleta – dodajmo jos jednu. :-))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *